SON DAKİKA

Sosyal Medyada Paylaş

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN TEDBİRLER GENİŞLETİLMELİ

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Covid-19 pandemisinde aktif görev alan sağlık çalışanlarına sağlanan desteğin kapsamının genişletilmesi gerektiğini savunarak, “Büyük bir özveri ile çalışan doktor ve hemşirelerimizin yanı sıra, hastanelerimize ilaç ve sarf malzemesi temin eden eczacı ve medikal firma çalışanlarına da benzer desteklerin sağlanması gerekmektedir”dedi.

Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, koronavirüs salgın hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, 24 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile sağlık çalışanlarının ulaşım ve konaklaması hususunda yapılan düzenlemenin kapsamının genişletilmesi gerektiğini söyledi. Özgür Ceylan, kamuda görev yapan sağlık çalışanlarının yanı sıra medikal firmaları, eczaneler, görüntüleme merkezleri, tıbbi laboratuvarlar gibi sağlık sistemi içinde yer alan iş kollarında çalışanların da, sağlanacak imkânlardan yararlanması gerektiğini savundu. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren özel firmalarda çalışan sağlık emekçilerinin de doktor ve hemşireler gibi risk altında olduğunu kaydeden Özgür Ceylan, “Özel sektörde bu iş kollarında çalışan sağlık emekçilerine de, ulaşım, barınma gibi konularda destek sağlanması gerekmektedir. Bu iş kollarında çalışan vatandaşlarımız, bizzat hastanın kendisi ya da yakını ile yüz yüze muhatap olmaktadırlar. Sağlık sisteminin önemli bir ayağı olarak bu iş kollarında çalışan vatandaşlarımızın da risk seviyesi yüksek meslek gurubu içinde olduğu dikkate alınarak, sağlanan olanaklardan yararlanmalıdırlar” dedi.

Sağlık Emekçisi, Sağlıklarıyla İlgili Giderleri Kendi Karşılamamalı

Uzun mesai saatleri içerisinde halk sağlığı için görev yapan sağlık emekçilerinincovit–19virüsü ile mücadelenin en vazgeçilmeyecek unsurları olduğunu savunan Özgür Ceylan, “Fakat birçok sağlık emekçisinden, kendilerini virüsten korumaya dönük tedbirlerin yeterince alınmadığı yönünde şikâyetler gelmektedir” dedi. Özgür Ceylan, eczane teknisyenlerinin bu durumu en bariz şekilde yaşayan sağlık çalışanları olduğunu ifade ederek, “Salgın döneminde bu teknisyenlerimizin iş güvenliği, eczacının alacağı tedbirlerle sınırlı kalmaktadır. Türk Eczacıları Birliği’nin, ilaç sektöründe çalışanların pandemiye maruz kalmamaları için standartlar belirlemesi, sağlık emekçilerinin korunması yolunda bir adım olacaktır” dedi. Virüsü engelleyici kıyafet ve maskelerin yeterli olmadığı, Aile Sağlığı Merkezlerinde ve benzeri semt polikliniklerinde sağlık emekçilerinin zor koşullarda çalıştığını ifade eden CHP Milletvekili Özgür Ceylan, “Sağlık emekçileri, iş güvenliği ve sağlıklarıyla ilgili giderleri kendi bütçelerinden karşılamamalıdır” dedi. Özgür Ceylan, Bakanlık tarafından gerekli tedbirler alınmadığı için enfekte olan sağlık emekçilerinin durumu nasıl tazmin edileceğinin cevabının da verilmesi gerektiğini ifade ederken, “Sağlık sektörünü oluşturan tüm iş kollarında çalışan emekçilerimizin kendini güvende hissetmesinin yolu, Sağlık Bakanlığı’nın çalışanlarına yönelik alacağı tedbirlerdir” dedi.

 

Top Yekûn Mücadele Başarı Getirir

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, salgınla ancak top yekûn mücadele edilirse başarının sağlanabileceğini belirterek, “Bu kapsamda toplumun kişisel korunma yolları konusunda bilinçlendirilmesi elzem olmakla birlikte, insanımızın hijyen ürünlerine erişiminin kolaylaştırılması gerekmektedir” dedi. CHP’li Özgür Ceylan, bu dönemde hijyen ürünleri ile virüse karşı korunmaya ve tedaviye yönelik kullanılan her türlü tıbbi malzemeden KDV’nin kaldırılmasının düşünülmesi gerektiğini ifade ederken, “Bu anlamda corona virüsüyle mücadele adına özellikle görece yoksul kesimlerin ücretsiz sağlık hizmetleri, ücretsiz tarama testleri ve ücretsiz hijyen ürünleri ihtiyacının Anayasamızda tanımını bulan sosyal devlet ilkesinin gereği olarak temin edilmesi ve vatandaşlarımıza sunulması gerekmektedir” diye konuştu.

“Çanakkale’de Yapılan Açıklamalar Çelişkili Görünüyor”

CHP Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale il sağlık müdürlüğü tarafından Covit-19 vaka sayıları ilgili yapılan açıklamaların çelişkili bulunduğunu ifade ederek, “Yapılan resmi açıklamada iki vakanın bulunduğu ifade edilirken, bir vatandaşımız babasını corona nedeniyle kaybettiğini ve defnettiğini açıklıyor” dedi. Özgür Ceylan pandemiye karşı top yekûn hareket edilmesi gerektiğini ifade ederken tüm yetkilileri şeffaf olmaya davet ederek, “Ortak hareket ederek bugünlerin üstesinden geleceğimiz konusunda en ufak bir şüphem yok. Yeter ki halkı doğru bilgilendirelim” dedi.

SON EKLENENLER
Scroll to Top