SON DAKİKA

Sosyal Medyada Paylaş

İNSAN ONURUNA YAKIŞIR BİR DÜNYA DİLİYORUM

Bugün, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilişinin 71. Yıldönümü. İkinci Dünya Savaşının hemen ertesinde ve iki büyük savaştan edinilen acı deneyimlerin üzerine, ortak bir değerler sistemi oluşturmak amacıyla kurulan Birleşmiş Milletlerin insan haklarının evrenselliği fikrini temel alan Evrensel Bildirgeyi kabulü, insanlık için büyük bir kazanımdır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı özgür, onurlu ve haklar bakımından eşit doğduğunu ilan etmektedir. Buna göre herkes bu bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir denilerek tüm insanlığın hak ve özgürlükleri güvence altına almıştır.

Her şeyden önce onurlu, özgür ve eşit bir yaşam dile getirilmiştir.Din, dil, cinsiyet, renk, siyasal düşünce yönünden her türlü ayrımcılığa karşı çıkılmıştır. Her türlü keyfi uygulamaya karşı adil bir şekilde yargılanma hakkı getirilmiştir.İnsanlara eğitim ve kültürel yaşama katılım hakları verilmiştir. İnsanlar onurlu bir şekilde, hak ettikleri gibi yaşasın diye çalışma ve sosyal güvenlik hakları tanınmış, iş seçme özgürlüğü getirilmiştir.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle, dünyada kalıcı barışın sağlanması ve insan haklarının göz ardı edilmemesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inanıyor, toplumun tüm kesimlerini haklarına, özgürlüklerine ve geleceklerine sahip çıkmaya çağırıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, insan hakkı ihlallerinin yaşanmadığı, yaşam hakkı başta olmak üzere her hakkın saygı gördüğü ve hukuki anlamda korunduğu, özellikle çocukların güldüğü, herkes için eşitliğin hâkim olduğu, ayrımcılığın ortadan kalktığı bir dünya temennisi ile tüm insanların, insan hakları savunucularının 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyorum.

 

Bülent Öz

Çan Belediye Başkanı

SON EKLENENLER
Scroll to Top