SON DAKİKA

Sosyal Medyada Paylaş

BAŞKAN ÜZEN, KVKK EĞİTİM SEMİNERİNE KATILDI

Türkiye Barolar Birliği ve Çanakkale Barosu tarafından ÇTSO ev sahipliğinde 09 Şubat 2020 tarihinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” konulu meslekiçi eğitim semineri düzenlendi.

Seminerde, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Halit Advan’ın sorumlu olarak yer aldığı seminerde, Türkiye Barolar Birliği KVKK’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Şakir Uzun, Kişisel Verileri Koruma Hukuku Eğitim Birimi Üyesi Av. Sercan Altınordu, Kişisel Verileri Koruma Hukuku Komisyonu Üyesi Av. Can Kılıç, Kişisel Verileri Koruma Hukuku Eğitim Birimi Üyesi Av. Ecem Kumsal Başyurt konuşmacı olarak yer aldı.

Söz konusu eğitim seminerine katılan Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı S.Kaya Üzen Toplantı ile ilgili şu değerlendirmede bulundu.

S.Kaya Üzen öncelikle Kişisel Verilerin Korunması Kanununun önemine dikkat çekerek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Odalarımız ve Borsalarımız ve muhtelif sektör temsilcileri tarafından KVK Kurumuna intikal ettirilen Veri Sorumluları Siciline kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 2019/387 sayılı Kararı ile; kişisel veri işleme envanteri hazırlamadan gelişigüzel VERBİS’e kayıt ve bildirim gerçekleştiren veri sorumluları ile envanter hazırlama süreçlerini tamamlayamadığı için süresinde kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getiremeyecek olan veri sorumluları dikkate alınarak, VERBİS’e girilmiş olan bilgilerde herhangi bir hata veya Kanuna aykırılık varsa bu durumun bir an önce düzeltilmesi için gerekli çalışmaların yapılabilmesini teminen 6698 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi gereği;

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.09.2020 tarihine,

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.12.2020 tarihine, kadar uzatılmasına karar verildiğini belirtti.

Başkan S.Kaya Üzen son olarak VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, gerçek ve tüzel kişi tacirlerine 20 bin liradan 1 milyon liraya kadar para cezası kesilebildiğini de belirten Başkan Üzen konunun önemli olduğunu ifade etti. Programı düzenleyen Türkiye Barolar Birliği ve Çanakkale Barosuna ve ev sahipliğinde bulunan Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür etti.

SON EKLENENLER
Scroll to Top